آچاره
خدمات منزل با چند کلیک

Achareh

آچارفرانسه قرار است تمام مشکلات منزل شما را حل کند. خانه کثیف شده؟ تلفن کار نمی‌کند؟ فیوز پریده؟ گل‌های باغچه پژمرده شده‌اند؟
نیروهای خدماتی آچارفرانسه، همان آچارهایی هستند که کار شما را انجام می‌دهند!

Achareh
دسته: Transportation
سال: 2016
شعبه: تهران
وضعیت: فعال

تیم آچاره

حامد تاج الدین
مدیرعامل

بهمن امام
مدیر اجرایی

امیرحسام صلواتی
مدیر فنی