اسیست
مدیریت عملیات و منابع انسانی

اسیست

اسیست هوم روشی هوشمند برای مدیریت عملیات و منابع انسانی شرکت های ارائه دهنده خدمات خانگیست. از طریق این سامانه پیدا کردن شرکت های با تجربه و خوشنام و درخواست سرویس هایی نظیر نظافت و انجام امور منزل، پرستاری کودک و سالمند بسیار آسانتر می شود.

اسیست
دسته: خدمات
سال: 2013
شعبه: تهران
وضعیت: فعال

تیم اسیست

دانیال دانشی
مدیرعامل