تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
4
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 4 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
دورهمی استارت آپ های دیموند 11:45 ق.ظ
دورهمی استارت آپ های دیموند
سپتامبر 4 @ 11:45 ق.ظ – 12:15 ب.ظ
 
DMOND Meetup, IoT 5:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند
سپتامبر 4 @ 5:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی اینترنت اشیاء از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه اینترنت اشیاء دعوت میگردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیتهای شرکت[...]
6
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 6 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
7
8
10
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 10 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
13
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 13 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
14
15
17
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 17 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
21
22
24
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 24 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
27
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 27 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
28
29
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
4
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 4 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
DMOND Meetup, IoT 5:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند
سپتامبر 4 @ 5:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی اینترنت اشیاء از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه اینترنت اشیاء دعوت میگردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیتهای شرکت[...]
6
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 6 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
7
8
10
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 10 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
11
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 11 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
13
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 13 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
14
15
17
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 17 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
18
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 18 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
21
22
24
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 24 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
25
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 25 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
27
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
سپتامبر 27 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
28
29