تقویم رویدادها

مه ۲۸ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
۲:۰۰ ب.ظ
شتابدهنده دیموند
۴:۰۰ ب.ظ
⁣از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری دعوت می گردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیت های شرکت های فعال در این حوزه[...]
شتابدهنده دیموند

تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۳
۴
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه ۱۶ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
DMOND Pitches حوزه آموزش ۳:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches حوزه آموزش @ شتابدهنده دیموند
مه ۱۶ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches حوزه آموزش @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه ۲۸ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
دورهمی استارت آپ های دیموند ۱۱:۴۵ ق.ظ
دورهمی استارت آپ های دیموند
مه ۲۸ @ ۱۱:۴۵ ق.ظ – ۱۲:۱۵ ب.ظ
 
کارگاه دیجیتال مارکتینگ ۲:۰۰ ب.ظ
کارگاه دیجیتال مارکتینگ @ شتابدهنده دیموند
مه ۲۸ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
کارگاه دیجیتال مارکتینگ @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
DMOND Meetups در حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری ۴:۰۰ ب.ظ
DMOND Meetups در حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری @ شتابدهنده دیموند
مه ۲۸ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
DMOND Meetups در حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
⁣از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری دعوت می گردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیت های شرکت های فعال در این حوزه[...]
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
3
4
11
16
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه 16 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
DMOND Pitches حوزه آموزش 3:00 ب.ظ
DMOND Pitches حوزه آموزش @ شتابدهنده دیموند
مه 16 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
DMOND Pitches حوزه آموزش @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
17
18
24
25
28
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه 28 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
کارگاه دیجیتال مارکتینگ 2:00 ب.ظ
کارگاه دیجیتال مارکتینگ @ شتابدهنده دیموند
مه 28 @ 2:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
کارگاه دیجیتال مارکتینگ @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
DMOND Meetups در حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری 4:00 ب.ظ
DMOND Meetups در حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری @ شتابدهنده دیموند
مه 28 @ 4:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Meetups در حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
⁣از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه روند های تکنولوژی در بانکداری دعوت می گردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیت های شرکت های فعال در این حوزه[...]
31