تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۲
۳
۹
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه ۱۲ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ۲:۰۰ ب.ظ
گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ @ شتابدهنده دیموند
مه ۱۲ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ @ شتابدهنده دیموند
انواع بلیت رویداد: – هزینه شرکت برای دانشجویان، با تخفیف، ۷۰۰۰۰ تومان است. – شرکت برای دانشجویان IEEE رایگان است. – امکان حضور آنلاین در رویداد به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان پس از ثبت نام برای[...]
جلسه صبحگاهی ۱۰:۰۰ ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه ۱۵ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۱۱:۰۰ ق.ظ
 
تور نیم روزه کارآفرینی ۲:۰۰ ب.ظ
تور نیم روزه کارآفرینی @ شتابدهنده دیموند
مه ۱۵ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
تور نیم روزه کارآفرینی @ شتابدهنده دیموند
کارگاه اول: مفاهیم و روش های ایده پردازی و ارزیابی ایده – ۱۴ الی ۱۴:۴۵ کارگاه دوم: تدوین طرح و مدل کسب و کار – ۱۵ الی ۱۶:۳۰ کارگاه سوم: اصول ارائه به سرمایه گذار[...]
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
2
3
9
10
12
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه 12 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ 2:00 ب.ظ
گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ @ شتابدهنده دیموند
مه 12 @ 2:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ @ شتابدهنده دیموند
انواع بلیت رویداد: – هزینه شرکت برای دانشجویان، با تخفیف، ۷۰۰۰۰ تومان است. – شرکت برای دانشجویان IEEE رایگان است. – امکان حضور آنلاین در رویداد به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان پس از ثبت نام برای[...]
15
جلسه صبحگاهی 10:00 ق.ظ
جلسه صبحگاهی
مه 15 @ 10:00 ق.ظ – 11:00 ق.ظ
 
تور نیم روزه کارآفرینی 2:00 ب.ظ
تور نیم روزه کارآفرینی @ شتابدهنده دیموند
مه 15 @ 2:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
تور نیم روزه کارآفرینی @ شتابدهنده دیموند
کارگاه اول: مفاهیم و روش های ایده پردازی و ارزیابی ایده – ۱۴ الی ۱۴:۴۵ کارگاه دوم: تدوین طرح و مدل کسب و کار – ۱۵ الی ۱۶:۳۰ کارگاه سوم: اصول ارائه به سرمایه گذار[...]
17
23
24
30
31