تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها ۲:۰۰ ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۱۷ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۸:۰۰ ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید) استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی متُد تریز و اسکمپر[...]
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها ۴:۰۰ ب.ظ
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها @ DMOND Accelerator
نوامبر ۱۷ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
 
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها 2:00 ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 17 @ 2:00 ب.ظ – 8:00 ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید) استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی متُد تریز و اسکمپر[...]
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها 4:00 ب.ظ
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به استارت آپ ها @ DMOND Accelerator
نوامبر 17 @ 4:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
 
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30