تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان 3:00 ب.ظ
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
فوریه 19 @ 3:00 ب.ظ – مارس 4 @ 6:00 ب.ظ
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | اصفهان | استان اصفهان | ایران
دوره آموزشی فشرده تولید محتوای دیجیتال شامل ۱۴ ساعت دوره آموزشی حضوری در دانشگاه اصفهان با همکاری مرکز کارآفرینی این دانشگاه با شتابدهنده دیموند، طبق سرفصل های زیر:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31