تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
DMOND Meetup, HealthCare ۵:۰۰ ب.ظ
DMOND Meetup, HealthCare @ شتابدهنده دیموند
اکتبر ۲ @ ۵:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
DMOND Meetup, HealthCare @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
  شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی حوزه سلامت از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه سلامت دعوت می گردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیت[...]
۳
۴
Cloud Native Development Best Practice ۴:۰۰ ب.ظ
Cloud Native Development Best Practice @ شتابدهنده دیموند
اکتبر ۴ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
Cloud Native Development Best Practice @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
۵
۶
۷
۸
۹
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
DMOND Meetup, HealthCare 5:00 ب.ظ
DMOND Meetup, HealthCare @ شتابدهنده دیموند
اکتبر 2 @ 5:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Meetup, HealthCare @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
  شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی حوزه سلامت از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه سلامت دعوت می گردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیت[...]
3
4
Cloud Native Development Best Practice 4:00 ب.ظ
Cloud Native Development Best Practice @ شتابدهنده دیموند
اکتبر 4 @ 4:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
Cloud Native Development Best Practice @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31