تقویم رویدادها

فوریه ۲۸ @ ۲:۳۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
۲:۳۰ ب.ظ
مفتخریم که اعلام نماییم شتابدهنده دیموند در سال  نود و شش ، ۹ رویداد  کارآفرینی دیگر با عنوان DMOND Pitches برگزار نمود که برآمد آن ها، گسترش شبکه ارتباطی میان بازیگران اصلی بخش های مختلف[...]
مارس ۷ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
۲:۰۰ ب.ظ
شتابدهنده دیموند

تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۴
۶
۷
۸
۹
DMOND EXPO ۲:۳۰ ب.ظ
DMOND EXPO
فوریه ۲۸ @ ۲:۳۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
DMOND EXPO @ تهران | استان تهران | ایران
مفتخریم که اعلام نماییم شتابدهنده دیموند در سال  نود و شش ، ۹ رویداد  کارآفرینی دیگر با عنوان DMOND Pitches برگزار نمود که برآمد آن ها، گسترش شبکه ارتباطی میان بازیگران اصلی بخش های مختلف[...]
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DMOND EXPO 2:30 ب.ظ
DMOND EXPO
فوریه 28 @ 2:30 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
DMOND EXPO @ تهران | استان تهران | ایران
مفتخریم که اعلام نماییم شتابدهنده دیموند در سال  نود و شش ، ۹ رویداد  کارآفرینی دیگر با عنوان DMOND Pitches برگزار نمود که برآمد آن ها، گسترش شبکه ارتباطی میان بازیگران اصلی بخش های مختلف[...]