تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۳
۴
۶
۷
۸
۹
کارگاه بوم ناب در اصفهان ۳:۰۰ ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۱۱ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۴:۰۰ ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | خمینی شهر | استان اصفهان | ایران
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها ۲:۰۰ ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۱۷ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۸:۰۰ ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید) استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی متُد تریز و اسکمپر[...]
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی ۳:۰۰ ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
نوامبر ۲۸ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
برگزاری شانزدهمین دوره از رویدادهای DMOND Pitches با همکاری شتابدهنده آواگیمز  
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
کارگاه بوم ناب در اصفهان 3:00 ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 11 @ 3:00 ب.ظ – 4:00 ب.ظ
کارگاه بوم ناب در اصفهان @ شتابدهنده دیموند | خمینی شهر | استان اصفهان | ایران
12
13
14
15
16
17
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها 2:00 ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 17 @ 2:00 ب.ظ – 8:00 ب.ظ
کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها @ شتابدهنده دیموند
گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید) استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی متُد تریز و اسکمپر[...]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی 3:00 ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
نوامبر 28 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
رویداد DMOND Pitches با موضوع بازی و سرگرمی @ شتابدهنده دیموند
برگزاری شانزدهمین دوره از رویدادهای DMOND Pitches با همکاری شتابدهنده آواگیمز  
29
30