تقویم رویدادها

ژوئن ۲۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
۱۰:۰۰ ق.ظ
کارگاه مدل و برنامه کسب و کار طور کامل نحوه نوشتن برنامه های مالی و کسب و کار را برای استارتاپ ها آموزش می دهد. مدرس دوره، آقای سینا معینی، فارغ التحصیل رشتهMBA (مالی و[...]
شتابدهنده دیموند

تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
DMOND Pitches با موضوع سفر و گردشگری ۳:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches با موضوع سفر و گردشگری @ شتابدهنده دیموند
ژوئن ۲۰ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches با موضوع سفر و گردشگری @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
هدف اصلی این رویداد، ارتباط استارتاپ ها با سرمایه گذاران و معرفی کسب و کار خود، شبیه سازی نحوه ارائه کسب و کار به سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ و محلی برای گسترش شبکه[...]
کارگاه طراحی مدل کسب و کار (اصفهان) ۱۰:۰۰ ق.ظ
کارگاه طراحی مدل کسب و کار (اصفهان) @ شتابدهنده دیموند
ژوئن ۲۷ @ ۱۰:۰۰ ق.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
کارگاه طراحی مدل کسب و کار (اصفهان) @ شتابدهنده دیموند | ایران
کارگاه مدل و برنامه کسب و کار طور کامل نحوه نوشتن برنامه های مالی و کسب و کار را برای استارتاپ ها آموزش می دهد. مدرس دوره، آقای سینا معینی، فارغ التحصیل رشتهMBA (مالی و[...]
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DMOND Pitches با موضوع سفر و گردشگری 3:00 ب.ظ
DMOND Pitches با موضوع سفر و گردشگری @ شتابدهنده دیموند
ژوئن 20 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
DMOND Pitches با موضوع سفر و گردشگری @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
هدف اصلی این رویداد، ارتباط استارتاپ ها با سرمایه گذاران و معرفی کسب و کار خود، شبیه سازی نحوه ارائه کسب و کار به سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ و محلی برای گسترش شبکه[...]
21
22
23
24
25
26
27
کارگاه طراحی مدل کسب و کار (اصفهان) 10:00 ق.ظ
کارگاه طراحی مدل کسب و کار (اصفهان) @ شتابدهنده دیموند
ژوئن 27 @ 10:00 ق.ظ – 5:00 ب.ظ
کارگاه طراحی مدل کسب و کار (اصفهان) @ شتابدهنده دیموند | ایران
کارگاه مدل و برنامه کسب و کار طور کامل نحوه نوشتن برنامه های مالی و کسب و کار را برای استارتاپ ها آموزش می دهد. مدرس دوره، آقای سینا معینی، فارغ التحصیل رشتهMBA (مالی و[...]
28
29
30