تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۴
۵
۶
۷
۸
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا ۳:۰۰ ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
ژانویه ۱۶ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
آخرین سری از رویدادهای DMOND Pitches در سال ۹۷ با همکاری دیجیکالا، در حوزه کسب و کارهای B2B برگزار می شود. در این رویداد، تیم های استارتاپی در ۵ دقیقه کسب و کار خود را[...]
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا 3:00 ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
ژانویه 16 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
آخرین DMOND Pitches97 دیموند با همکاری دیجیکالا @ شتابدهنده دیموند
آخرین سری از رویدادهای DMOND Pitches در سال ۹۷ با همکاری دیجیکالا، در حوزه کسب و کارهای B2B برگزار می شود. در این رویداد، تیم های استارتاپی در ۵ دقیقه کسب و کار خود را[...]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31