تقویم رویدادها

آگوست 29 @ 4:00 ب.ظ – 5:30 ب.ظ
4:00 ب.ظ
شتابدهنده دیموند
سپتامبر 4 @ 5:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
5:00 ب.ظ
شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی اینترنت اشیاء از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه اینترنت اشیاء دعوت میگردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیتهای شرکت[...]
شتابدهنده دیموند

تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DMOND Pitches; Food & Agriculture 3:00 ب.ظ
DMOND Pitches; Food & Agriculture @ شتابدهنده دیموند
آگوست 16 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
DMOND Pitches; Food & Agriculture @ شتابدهنده دیموند
  ✅ در راستای توسعه فضای کسب و کار، به ویژه استارتاپ ها، دیموند DMOND Pitches را برگزار می کند. 📝این رویداد، صرفا شبیه سازی نحوه ارائه استارتاپ های هر حوزه به سرمایه گذاران، شرکت[...]
17
Legal Activities in Startups 11:00 ق.ظ
Legal Activities in Startups @ DMOND Accelerator
آگوست 17 @ 11:00 ق.ظ – 12:30 ب.ظ
Legal Activities in Startups @ DMOND Accelerator
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DMOND Pitches; Food & Agriculture 3:00 ب.ظ
DMOND Pitches; Food & Agriculture @ شتابدهنده دیموند
آگوست 16 @ 3:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
DMOND Pitches; Food & Agriculture @ شتابدهنده دیموند
  ✅ در راستای توسعه فضای کسب و کار، به ویژه استارتاپ ها، دیموند DMOND Pitches را برگزار می کند. 📝این رویداد، صرفا شبیه سازی نحوه ارائه استارتاپ های هر حوزه به سرمایه گذاران، شرکت[...]
17
Legal Activities in Startups 11:00 ق.ظ
Legal Activities in Startups @ DMOND Accelerator
آگوست 17 @ 11:00 ق.ظ – 12:30 ب.ظ
Legal Activities in Startups @ DMOND Accelerator
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31