تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
۱
۲
۴
دورهمی فنی DMOND Meetups ۴:۰۰ ب.ظ
دورهمی فنی DMOND Meetups @ شتابدهنده دیموند
دسامبر ۴ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
دورهمی فنی DMOND Meetups @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
۵
۶
۷
۸
۹
شخصیت شناسی مردان ۲:۰۰ ب.ظ
شخصیت شناسی مردان @ شتابدهنده دیموند
دسامبر ۱۱ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
شخصیت شناسی مردان @ شتابدهنده دیموند
چگونه استارتاپ خود را به سرمایه گذار ارائه دهید؟ ۴:۰۰ ب.ظ
چگونه استارتاپ خود را به سرمایه گذار ارائه دهید؟ @ شتابدهنده دیموند
دسامبر ۱۳ @ ۴:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
چگونه استارتاپ خود را به سرمایه گذار ارائه دهید؟ @ شتابدهنده دیموند
قیمت بلیت این رویداد به صورت پله ای بوده و از ۱۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰ تومان می باشد. در صورت ثبت نام زود هنگام می توانید از بلیت های پله های اول استفاده کنید.
استارتاپ های به گل نشسته ۲:۰۰ ب.ظ
استارتاپ های به گل نشسته @ شتابدهنده دیموند
دسامبر ۱۸ @ ۲:۰۰ ب.ظ – ۵:۰۰ ب.ظ
استارتاپ های به گل نشسته @ شتابدهنده دیموند
DMOND Pitches حوزه خدمات ۳:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches حوزه خدمات @ شتابدهنده دیموند
دسامبر ۲۰ @ ۳:۰۰ ب.ظ – ۶:۰۰ ب.ظ
DMOND Pitches حوزه خدمات @ شتابدهنده دیموند
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
4
دورهمی فنی DMOND Meetups 4:00 ب.ظ
دورهمی فنی DMOND Meetups @ شتابدهنده دیموند
دسامبر 4 @ 4:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
دورهمی فنی DMOND Meetups @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
5
6
7
8
9
10
11
شخصیت شناسی مردان 2:00 ب.ظ
شخصیت شناسی مردان @ شتابدهنده دیموند
دسامبر 11 @ 2:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
شخصیت شناسی مردان @ شتابدهنده دیموند
12
13
چگونه استارتاپ خود را به سرمایه گذار ارائه دهید؟ 4:00 ب.ظ
چگونه استارتاپ خود را به سرمایه گذار ارائه دهید؟ @ شتابدهنده دیموند
دسامبر 13 @ 4:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
چگونه استارتاپ خود را به سرمایه گذار ارائه دهید؟ @ شتابدهنده دیموند
قیمت بلیت این رویداد به صورت پله ای بوده و از ۱۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰ تومان می باشد. در صورت ثبت نام زود هنگام می توانید از بلیت های پله های اول استفاده کنید.
14
15
16
17
18
استارتاپ های به گل نشسته 2:00 ب.ظ
استارتاپ های به گل نشسته @ شتابدهنده دیموند
دسامبر 18 @ 2:00 ب.ظ – 5:00 ب.ظ
استارتاپ های به گل نشسته @ شتابدهنده دیموند
19
20
DMOND Pitches حوزه خدمات 3:00 ب.ظ
DMOND Pitches حوزه خدمات @ شتابدهنده دیموند
دسامبر 20 @ 3:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Pitches حوزه خدمات @ شتابدهنده دیموند
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31