تقویم رویدادها


تقویم دیموند

تمام رویدادها و جلسات آینده ما را در یک جا مشاهده فرمایید

شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
3
4
DMOND Meetup, IoT 5:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند
سپتامبر 4 @ 5:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی اینترنت اشیاء از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه اینترنت اشیاء دعوت میگردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیتهای شرکت[...]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
شنبه یک دو سه چهار پنج جمعه
1
2
3
4
DMOND Meetup, IoT 5:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند
سپتامبر 4 @ 5:00 ب.ظ – 6:00 ب.ظ
DMOND Meetup, IoT @ شتابدهنده دیموند | تهران | استان تهران | ایران
شتابدهنده دیموند برگزار می کند: دورهمی اینترنت اشیاء از تمامی متخصصین، کارآفرینان و علاقه مندان به حوزه اینترنت اشیاء دعوت میگردد تا به این دورهمی تشریف آورند. هدف از این دورهمی آگاهی از فعالیتهای شرکت[...]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30