به دیدن ما بیایید!

مشتاقانه منتظر دیدار شما هستیم!

دیموند تهران:
تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، پارکینگ کتابخانه قلمچی

Email: info@dmondgroup.com

دیموند شیراز:
شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، جنب ساختمان مدیریت، برج نوآوری

Email: Shiraz@dmondgroup.com

دیموند تبریز:
تبریز، میدان باغ گلستان، پشت هتل سینا، کوچه کمپانی 2، خانه کمپانی، بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی

Email: Tabriz@dmondgroup.com

پیامی برای ما بگذارید

ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت