خلاقیت را در سازمان خود نهادینه کنید.

برنامه ما یک برنامه شتابدهی ۱۲ هفته ای در دیموند است. ۲۵ الی ۳۰ استارتاپ در هر حوزه روی توسعه تکتولوژی هایی که در آن بخش تعریف شده کار می کنند. استارتاپ های پذیرفته شده در این برنامه از طریق دیموند، شرکای دیموند و کارشناسان این حوزه ها انتخاب می شوند.

همکاران ما

به شبکه همکاران ما بپیوندید


به گسترش علم و فن آوری شرکت کمک نمایید