خلاقیت را در سازمان خود نهادینه کنید.

برنامه ما یک برنامه شتابدهی ۹ ماهه، شامل ۳ ماه دوره پیش شتابدهی و ۶ ماه دوره شتابدهی در دیموند است. ۲۵ الی ۳۰ استارتاپ در هر حوزه روی توسعه تکتولوژی هایی که در آن بخش تعریف شده کار می کنند. استارتاپ های پذیرفته شده در این برنامه از طریق تیم شتابدهنده دیموند، شرکای دیموند و کارشناسان این حوزه ها انتخاب می شوند.

همکاران ما

به شبکه همکاران ما بپیوندید


به گسترش علم و فن آوری شرکت کمک نمایید