کارگاه گام به گام اصول راه اندازی و توسعه استارتاپ ها

When:
نوامبر 17, 2018 @ 2:00 ب.ظ – 8:00 ب.ظ
2018-11-17T14:00:00+03:30
2018-11-17T20:00:00+03:30
Where:
شتابدهنده دیموند
Cost:
از 10000 تومان
Contact:
شتابدهنده دیموند
0218821769

گام صفر:  ایده آفرینی استارتاپی

تعاریف و تمایزات کلیدواژه هاي نوآوري، خلاقیت، ایده، فرصت، اختراع
متدولوژي ایده آفرینی استارتاپی
تکنیک هاي ایده پردازي + کار عملی(تجربه کنید)
استراتژي هاي کشف ایده استارتاپی
متُد تریز و اسکمپر + کار عملی(تجربه کنید)
پرورش ایده استارتاپی
ارائه ایده به سرمایه گذاران خطرپذیر + کار عملی(تجربه کنید)

گام ۱ :تیم سازي استارتاپی

ضرورت تیم سازي در استارتاپ ها
پیداکردن هم بنیان گذار و هم موسس استارتاپ
راهنماي ویژگی هاي لازم براي هم موسس

 

گام ۲ : متدولوژي لین استارتاپ یا نوپاي ناب

تعاریف ۵گانه استارتاپ

استارتاپ یک شرکت تازه تاسیس نیست
متدولوژي ناب چه می گوید؟
پیدایش استارتاپ ناب و مزایاي آن
مفاهیم پایه اي استارتاپ ناب
پیاده سازي ناب در عمل + کار عملی(تجربه کنید)
بوم ناب + کار عملی(تجربه کنید)
مصاحبه با مشتریان براي استارتاپ با متد تست مامان
چرخه بساز – بسنج – بیاموز

گام ۳ : مدل کسب وکار استارتاپ ها با رویکرد ایران

تعاریف مدل کسب وکار
ابزارها و چارچوب هاي مدل کسب وکار
بوم مدل کسب وکار استروالدر+کار عملی(تجربه کنید)
مثال هاي بوم استارتاپ هاي ایرانی + کار عملی(تجربه کنید)
انواع و الگوهاي مدل هاي کسب وکار در ایران

گام ۴ :تامین مالی استارتاپ ها و نهادهاي حمایتی کارآفرینی در ایران

مدل هاي تامین مالی استارتاپ ها
جنس خاص سرمایه گذاران خطرپذیر استارتاپ ها
فرشتگان سرمایه گذار کیستند ؟
کسب وکاري نوپا و فناورانه با دانش حداقلی از کارآفرینی نوین
براي آغاز مسیر کارآفرینی نوین و راه اندازي استارتاپی پرسود
صندوق  خطر پذیر(VC) چیست ؟
قراردادهاي مرسوم سرمایه گذاري استارتاپی در ایران+ کار عملی(تجربه کنید)
چانه زنی در مذاکره با سرمایه گذار در ایران
استارتاپ ها چند می ارزند ؟ + کار عملی (تجربه کنید)
شتاب دهنده هاي فناوري در ایران و جهان
صندوق هاي دولتی سرمایه گذار در ایران + کار عملی(تجربه کنید)