فرصت های شغلی

با ما کار کنید

فرصت های شغلی

استارتاپ های مستقر در دیموند همواره در حال رشد می باشند بنابراین به نیروی کار با توانایی فکری بالا ، علاقه مند و متعد به کاری که انجام می دهند از نیازهای استارتاپ های دیموند است.

بنابراین اگر علاقه مند به کار در استارتاپ های ما هستید فرم مربوط را پر کنید، استارتاپ های ما با مراجعه به فرم های پر شده توسط شما، می توانند نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا کنند.مشتاق کمک به ما هستید؟