می بریم
توافق متمدنانه برای سفرهای روزانه

Mibarim

می‌بریم یک سرویس همسفری (کارپول) درون شهری با توجه به سیستم سنتی تاکسی خطی است. این سرویس به نسبت Car-hailing ارزان‌تر و برای سفرهای روزانه و تکراری مناسب‌تر است. سرویس می‌بریم با الهام از تاکسی‌های سنتی مبنای خود را بر ایستگاه‌های کارپول گذاشته و افراد برای استفاده از این سرویس احتیاج به هیچ هماهنگی و مکالمه‌ای قبل از سفر نداشته و کافیست در زمان مقرر در مکان تعیین شده ایستگاه حاضر شوند. راهکارهای می‌بریم برای سازمان‌ها، می‌بریم را گزینه مناسبی برای استفاده کارمندان و کسب درآمد از صندلی‌های خالی خودروهای شخصی کرده است. می‌بریم سعی کرده پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های سرویس‌های کارپول را حل کند. تمام ماجرا با لمس یک دکمه رخ می‌دهد.

Mibarim
دسته: Transportation
سال: 2017
شعبه: تهران
وضعیت: فعال

تیم می بریم

امیرحسین حسینی پژوه
سرباز طراحی عمومی

حامد لشکری
مدیر فناوری