مدوپیا
شهر رویایی مد

Modopia

مدوپیا یک روش نوین برای مشاهده ،انتخاب وخرید لباس را به جامعه خریداران معرفی می کند. مشاهده پوشاک از میان ده ها هزار نوع و چندین برند و فروشگاه های معتبر اینترنتی و فیزیکی اولین امکانی است که مدوپیا برای کاربر انش فراهم آورده است.
مدوپیا اولین اس اساس اصول مد و فشن است که کاربر می تواند با ارتباط مستقیم با استایلیست شخصی خود، از وی مشاوره دریافت کرده و همچنین بهترین و مناسب ترین ست لباس خود را دریافت کند.

Modopia
دسته: Fashion
سال: 2017
شعبه: Tehran
وضعیت: فعال

تیم مدوپیا

محمد کاظمی
مدیرعامل

سپهر حمزه لو
مدیر فناوری