نیوُ
کیف پول شخصی نیوُ، راه حلی ساده و جذاب، برای مدیریت امور مالی

Nivo

با استفاده از نیوُ، بدون نیاز به دانش حسابداری، به راحتی می توانید درآمد ها و هزینه های تان را بررسی کنید، برای آنها بودجه بندی کنید، بر روند پس انداز های تان نظارت داشته باشید و، از طلب ها و بدهی هایتان با یادآور های هوشمند اطلاع پیدا کنید.

Nivo
دسته: Fintech
سال: 2015
شعبه: Tehran
وضعیت: فعال

تیم نیوُ

علیرضا علیدوست
مدیرعامل

مریم محمدی
مدیر محتوا