بزرگترین شتابدهنده ایران

چرا دیموند

دیموند، شتابدهنده پیشرو بین المللی در ایران


خدمات ما

فضای کاری

با در اختیار گذاشتن محل کار برای استارتاپ ها، ما این موقعیت را داریم که فعالیت آن ها را از جوانب مختلف بررسی کنیم.

مربیگری

راهنمای خوب یکی از مهمترین عوامل رساندن استارتاپ ها به موفقیت است. به همین دلیل ما یک شبکه جهانی از مربیان را تشکیل دادیم تا با استارتاپ هایمان همکاری کنند.

سرمایه گذاری

با سرمایه گذاری دیموند، ما شریک شما می شویم. پرداخت این سرمایه اولیه به کارآفرینان باعث کمک به جذب مشتریان و رشد سریع آنان خواهد شد.

کارگاه ها

در هرجایی از کمپ استارتاپی ما صدها کارآفرین موفق و تحصیل کرده حضور دارند تا برای ساخت شرکتی بهتر به شما کمک کنند.

استارتاپ های ما

استارتاپ های اکوسیستم ما تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده اند

نواک

نیوُ

تگ موند

آرتزی

یادیز

بلیتو

اوبار

آچاره

کادرو

ادلیفت

می بریم

مدوپیا

بوکینگ ویلا

ویترین نت

تاینی بیبی

صورتی ها

تاپی شاپی

لامینور

آقا اجازه

اسیست

به یکی از برنامه های فوق العاده ما بپوندید