ارتباط با سیلیکون ولی

با دنیا در ارتباط باشید

سیلیکون ولی

ما در برنامه شتابدهی خود تا جایی که امکان پذیر باشد از تیم هایی با ایده های با پتانسیل رشد جهانی، برای ورود به سیلیکون ولی و ایجاد موقعیت در سطح جهانی حمایت خواهیم کرد.

شتابدهنده دیموند برای استارتاپ ها امکان استفاده از برنامه یک هفته ای را فراهم می آورد که هدف آن، یادگیری اصول و نکات راه اندازی استارتاپ ها در محیط های بین المللی از جمله سیلیکون ولی می باشد.

ما در شتابدهنده دیموند امکان:

  • امکان ملاقات با برجسته ترین سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه گذاران فرشته در سیلسکون ولی
  • جذب مشتری، شریک، تبلیغات
  • امکان آشنایی با کارآفرینان ایرانی ساکن Bay Area