تیم دیموند

ما تيم ديموند هستيم و براي كمك به رشد كارآفرينان، توسعه دهندگان و طراحان اينجا هستيم تا بتوانند تفاوت ايجاد كنند، كسب و كار جهاني محبوب به راه بيندازند و دنيا را تغيير دهند.

You!

و شما!

به تیم ما بپیوندید

Alireza Masrour

Alireza Masrour

Business Development Mentor

Behzad Malek

Behzad Malek

Mentor

Chen Zhao

Chen Zhao

Mentor

Farhad Kashani

Farhad Kashani

Mentor

Mohsen Khalkhali

Mohsen Khalkhali

Mentor

Neda Amidi

Mentor

Paul Khodr

Paul Khodr

Mentor

Vahid Tabatabaee

Vahid Tabatabaee

Mentor

احمدرضا مسرور

مدیرعامل

امید ظریف پور

قائم مقام

سعید روح پور

مدیر توسعه کسب و کار

شمیم یزدان پناه

کارشناس روابط عمومی

مهدی ملکی

مدیر ارشد فناوری

هستی بیکایی

کارشناس روابط عمومی