تیم دیموند

ما تيم ديموند هستيم و براي كمك به رشد كارآفرينان، توسعه دهندگان و طراحان اينجا هستيم تا بتوانند تفاوت ايجاد كنند، كسب و كار جهاني محبوب به راه بيندازند و دنيا را تغيير دهند.

You!

و شما!

به تیم ما بپیوندید

Alireza Masrour

Alireza Masrour

Business Development Mentor

Behzad Malek

Behzad Malek

Mentor

Chen Zhao

Chen Zhao

Mentor

Farhad Kashani

Farhad Kashani

Mentor

Mohsen Khalkhali

Mohsen Khalkhali

Mentor

Neda Amidi

Mentor

Paul Khodr

Paul Khodr

Mentor

Vahid Tabatabaee

Vahid Tabatabaee

Mentor

آرمان صفایی

آرمان صفایی

منتور

آیدین ضیاپور

منتور

ابوالفضل الیاسی

ابوالفضل الیاسی

منتور

احمدرضا مسرور

مدیرعامل

امید امین قیداری

منتور

امید ظریف پور

قائم مقام

امین اسماعیلی

منتور

ایمان بخشعلی

منتور

پرهام خلیلی

منتور

روزبه شاهرخی

منتور

سجاد احمدی

سجاد احمدی

منتور

سعید روح پور

مدیر توسعه کسب و کار

صالح خواجه دلویی

منتور

علیرضا جعفری

منتور

محسن فشارکی

منتور

محمدرضا قدوسی

منتور

مهدی ملکی

مدیر ارشد فناوری

مهسا بنی عامریان

مدیر داخلی

هستی بیکایی

کارشناس روابط عمومی

هومن هوشیاری

منتور