اوبار
می برد

Ubaar

اوبار برای صاحبان بار اوبار با فراهم کردن بستری بر مبنای تکنولوژی و ارسال محموله‌های آنی و برنامه‌ریزی شده، تجربه‌ای جذاب برای شما رقم می‌زند.

Ubaar
دسته: Transportation
سال: 2016
شعبه: Tehran
وضعیت: فعال

تیم اوبار

حامد تاج الدین
مدیرعامل

بهمن امام
مدیر اجرایی

امیرحسام صلواتی
مدیر فنی