یادیز
هوشمندانه بیاموزید

Yadease

یادیز با آنالیز حافظه شما برایتان برنامه ریزی می کند و با مرور روزانه مانع فراموشی مطالب می شود. شما با یادیز می توانید جزوه ها و کتاب های خودتان را به صورت یادپک دربیاورید و در فروشگاه به نام خودتان به فروش برسانید.

Yadease
دسته: Education
سال: 2016
شعبه: Tehran
وضعیت: فعال

تیم یادیز

پیمان رحیمی
بازاریابی

امیرحسین فخرالدین
توسعه کسب و کار

محسن فخرالدین
مدیر فناوری