یادیز
هوشمندانه بیاموزید

Yadease

یادیز با آنالیز حافظه شما برایتان برنامه ریزی می کند و با مرور روزانه مانع فراموشی مطالب می شود. شما با یادیز می توانید جزوه ها و کتاب های خودتان را به صورت یادپک دربیاورید و در فروشگاه به نام خودتان به فروش برسانید.

Yadease
دسته: Education
سال: 2016
شعبه: تهران
وضعیت: فعال

تیم یادیز

پیمان رحیمی
مدیر بازاریابی

امیرحسین فخرالدین
مدیر فنی

محسن فخرالدین
مدیرعامل