• حوزه : فین تک
  • سال تاسیس : 1397
  • سال ورود به دبموند : 1397
  • وضعیت :فعال
  • شعبه :تهران

کارن کراد

سامانه تامین مالی جمعی
|
Follow US

کارن کراد، به عنوان یک شتابدهنده مجازی کسب و کارهای موفق را از ابتدای راه همراهی و بعد از بدست آوردن بلوغ به انکوباتور های برتر کشور معرفی می کند. ارتباط با کارآفرینان همواره ادامه دارد و در صورت وجود نیاز، به سرمایه گذاران با تجربه و خردمند معرفی خواهند شد. در این مسیر منتور های حرفه ای نیز حاضر بوده و تبادل تجربه می کنند!

اعضای تیم

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved