• حوزه : فین تک
  • سال تاسیس : 1397
  • سال ورود به دبموند : 1397
  • وضعیت :فعال
  • شعبه :تهران

کارن کراد

سامانه تامین مالی جمعی
|
Follow US

کارن کراد، یک سامانه تامین مالی جمعی بر پایه سهام است که شبکه گسترده ای از سرمایه گذاران اعم از سرمایه گذاران فرشته و خطرپذیر را، به استارتاپ هایی که درخواست جذب سرمایه دارند وصل می کند. کارن در راستای تامین سرمایه برای کسب و کارهای نوپا، دوره های آموزشی و رویدادهای سرمایه گذاری نیز برگزار می کند.

اعضای تیم

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved