مشاوره

مشاوره سازمانی

پلتفرم مشاوره کسب و کار نوآورانه دیموند

پس از چندین سال تجربه همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف و بررسی بیش از 3600 استارتاپ و کسب و کار نوآورانه در مراحل مختلف رشد و همچنین سرمایه‌گذاری در ایده‌های نوآورانه، شتابدهنده دیموند پلتفرم مشاوره کسب و کار نوآورانه خود را راه‌اندازی نمود تا با استفاده از راهکارهای نوآورانه، به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف خدمات مشاوره کسب وکار ارائه نماید. این خدمات در زمینه‌های متنوعی مانند تحقیق و توسعه، مطالعه بازار، بازاریابی، عملیات، منابع انسانی، مالی، فنی و حقوقی است.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved