نمونه قرارداد ها و فرم های دیموند

فرهنگ واژگان کارآفرینی_بخش مالی

مثل هر رشته‌ای، کارآفرینی هم فرهنگ‌واژگانی تخصصی دارد که معمولا افراد از اصطلاح‌های انگلیسی در گفتگو‌هایشان استفاده می‌کنند.

به همین دلیل تصمیم‌گرفتیم واژگان رایج کارآفرین‌ را در دو بخش ارائه کنیم تا دید جامعی نسبت آن پیدا کنیم.

در این بخش واژگان مالی گرداوری شده که پیشنهاد می‌کنیم حتما مطالعه کنید

فرهنگ واژگان کارآفرینی_ بخش حقوقی

مثل هر رشته‌ای، کارآفرینی هم فرهنگ‌واژگانی تخصصی دارد که معمولا افراد از اصطلاح‌های انگلیسی در گفتگو‌هایشان استفاده می‌کنند.

به همین دلیل تصمیم‌گرفتیم واژگان رایج کارآفرین‌ را در دو بخش ارائه کنیم تا دید جامعی نسبت آن پیدا کنیم.

در این بخش واژگان حقوقی گرداوری شده که پیشنهاد می‌کنیم حتما مطالعه کنید

ماتریس بررسی ایده استارتاپ

نمونه ساده صورتجلسه هیات مدیره

فایل نمونه فاینشیال پلن

چگونه یک طرح تجاری موفق بنویسیم؟

فایل نمونه بیزینس پلن

چگونه یک طرح تجاری موفق بنویسیم؟

نامه اشتغال به کار

قرارداد سهامداران

طرفین در مقدمه قرارداد از قصد خود برای انعقاد قرارداد سخن می‌گویند و اینکه این همکاری به چه ترتیبی شکل گرفته است و طرفین به دنبال آن هستند که اعلام کنند این رابطه حقوقی برای چه میان آنها بوجود آمده است.

قرارداد داخلی اعضای تیم استارتاپ

این نمونه قرارداد، متن پیشنهادی است و طرفین می‌توانند در چارچوب قانون شروط و تعهدات دیگری را به آن اضافه نمایند یا مفاد ذکرشده در این قرارداد را اصلاح کنند.

قرارداد فضای کار اشتراکی رایگان

این نمونه قرارداد، متن پیشنهادی است و طرفین می‌توانند در چارچوب قانون شروط و تعهدات دیگری را به آن اضافه نمایند یا مفاد ذکرشده در این قرارداد را اصلاح کنند.

قرارداد کار

قراردادهای کار الزاما باید تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرا خصوصا قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند؛ لذا توافقاتی که با این قوانین مغایر هستند، کان لم یکن تلقی می‌گردند.

فرم اطلاعات مورد نیاز منتورها

برای تکمیل تعهد به رعایت محرمانگی این اطلاعات را تکمیل بفرمایید.

فرم درخواست سرمایه استارتاپ ها

تعهدنامه رعایت محرمانگی و عدم افشا

این نمونه قرارداد، متن پیشنهادی است و طرفین می‌توانند در چارچوب قانون شروط و تعهدات دیگری را به آن اضافه نمایند یا مفاد ذکرشده در این قرارداد را اصلاح کنند.

فرم اطلاعات مورد نیاز اشخاص حقوقی

فرم اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها، انجمن ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی برای انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه های همکاری‌

فرم اطلاعات مورد نیاز از تیم استارتاپ

اطلاعات مورد نیاز برای بررسی و ارزیابی استارتاپ هایی که هنوز شرکت خود را ثبت نکرده اند

تعهدنامه حضور در شتاب دهنده دیموند

تمام تیم‌ها در شتابدهنده دیموند ملزم به تکمیل این تعهدنامه هستند.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved