نوآوری سازمانی

 

 

ارتباط با شرکت‎ ها، سازمان ‎ها و بنگاه های اقتصادی، بخش اصلی و اساسی پلتفرم نوآوری دیموند است. از طریق شیوه ‎های مختلف همکاری، ما شرکای کلیدی خود را به اکوسیستم استارتاپ متصل کرده و بستر لازم برای دسترسی به استارتاپ های موفق را فراهم خواهیم کرد.

 

 

برنامه نوآوری سازمانی دیموند، استراتژی نوآوری را در سازمان شما توانمند خواهد کرد.

ماموریت ما، تسهیل توسعه فناورانه سازمان است. از این رو ما بزرگترین و پیشروترین شرکت ‎های هر صنعت را گردهم آورده ایم تا بتوانیم با کمک آنها رشد استارتاپ ‎های هر صنعت را تقویت نماییم. با پیوستن به شبکه ما، شما در قلب اکوسیستم نوآوری حضور خواهید داشت.

 

برنامه نوآوری سازمانی دیموند، تحولات نوآورانه را در سازمان شما تسهیل خواهد کرد.

ایجاد استراتژی نوآوری در یک سازمان بزرگ، چالش پیچیده‎ ای است، ما این فرآیند را از طریق برقراری ارتباط با استارتاپ هایی که به طور مستقیم بر اهداف تجاری و نوآوری شما تاثیر گذار هستند، تسهیل خواهیم کرد.

 

 

 

برنامه نوآوری سازمانی دیموند، شما را به همتایان صنعتی خود متصل خواهد کرد.

پس از سال ‎ها همکاری با شرکت ‎های بزرگ و استارتاپ ‎ها به این نتیجه رسیده ایم که همکاری میان استارتاپ ها و بازیگران فعال صنعت بسیار مهم است. برنامه نوآوری سازمانی دیموند با هدف اتصال شرکای کلیدی خود به همتایان صنعتی و استارتاپ های فعال شکل گرفته است تا با همکاری و هم افزایی، این بازیگران بتوانند چالش های صنعت خود را برطرف نمایند.

همکاران ما

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved