استارتاپ ها

ما تا کنون به بیش از ٣۵٠ تیم استارتاپی، خدمات پیش شتابدهی رایگان ارائه کردیم. تیم هایی که اینجا می بینید، موفق به جذب سرمایه اولیه یا سری های بعدی شدند و مرحله شتابدهی را تکمیل کردند.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved