• حوزه فعالیت: سرمایه گذاری خطرپذیر
  • :

حرکت اول

شرکت ارتباطات سیار ایران در راستای سیاست های خود در زمینه سرمایه­ گذاری حوزه دیجیتال، اقدام به راه اندازی واحد سرمایه­ گذاری خطرپذیر خود تحت برند “حرکت اول” نموده است. این واحد وظیفه حمایت از کسب و کارهای نوپا در مراحل اولیه رشد و توسعه را بر عهده دارد. همچنین به منظور حمایت از ایده ­های نوآورانه و شکل­ گیری کسب و کارهای نوپا، سه مرکز رشد و نوآوری در سه دانشگاه برتر کشور (هاب دانشگاه شهید بهشتی، هاب دانشگاه شیراز و هاب دانشگاه صنعتی اصفهان) به عنوان زیرمجموعه ­های حرکت اول تأسیس گردیده است.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved