• سال تاسیس: 1313
  • حوزه فعالیت: آموزشی

دانشگاه تهران

نماد آموزش عالي كشور

دانشگاه تهران بعنوان نماد آموزش عالی کشور، دانشگاهی جامع و بین المللی بوده که در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری در سطح ملی و بین المللی فعالیت دارد و قلمرو همه علوم از جمله علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، هنر و معماری و علوم نوین را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و با بهره گیری از اساتید، اندیشمندان، فرهیختگان و کارکنان شایسته تولیدکننده نظریه های علمی و تأمین کننده نیازهای فکری و علمی جامعه ایران می باشد.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved