mibarim
  • حوزه : شهر هوشمند
  • سال تاسیس : 1396
  • وضعیت :غیر فعال
  • شعبه :تهران

می بریم

توافق متمدنانه برای سفرهای روزانه
|
Follow US

می‌بریم یک سرویس همسفری (کارپول) درون شهری با توجه به سیستم سنتی تاکسی خطی است. این سرویس به نسبت Car-hailing ارزان‌تر و برای سفرهای روزانه و تکراری مناسب‌تر است. سرویس می‌بریم با الهام از تاکسی‌های سنتی مبنای خود را بر ایستگاه‌های کارپول گذاشته و افراد برای استفاده از این سرویس احتیاج به هیچ هماهنگی و مکالمه‌ای قبل از سفر نداشته و کافیست در زمان مقرر در مکان تعیین شده ایستگاه حاضر شوند. راهکارهای می‌بریم برای سازمان‌ها، می‌بریم را گزینه مناسبی برای استفاده کارمندان و کسب درآمد از صندلی‌های خالی خودروهای شخصی کرده است. می‌بریم سعی کرده پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های سرویس‌های کارپول را حل کند. تمام ماجرا با لمس یک دکمه رخ می‌دهد.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved