nivo
  • حوزه : فین تک
  • سال تاسیس : 1394
  • وضعیت :فعال
  • شعبه :تهران

نیوُُ

کیف پول شخصی نیوُ، راه حلی ساده و جذاب، برای مدیریت امور مالی
|
Follow US

با استفاده از نیوُ، بدون نیاز به دانش حسابداری، به راحتی می توانید درآمد ها و هزینه های تان را بررسی کنید، برای آنها بودجه بندی کنید، بر روند پس انداز های تان نظارت داشته باشید و، از طلب ها و بدهی هایتان با یادآور های هوشمند اطلاع پیدا کنید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved