مدل تیم سازی Belbin و شخصیت شناسی آن

٥ راهکار ساده برای افزایش کارایی جلسات تیمی
نویسنده: مدیر سایت ۳۰ مهر ۱۳۹۶

بلبین 9 نقش گروهی را شناسایی کرده و آنها را در 3 گروه؛ فعالیت محور (Action Oriented)، مردم محور (People Oriented) و تفکر محور(Thinking Oriented) طبقه بندی کرده و هریک از این 9 نقش را از نظر شخصیت شناسی بررسی کرده است.

نقش های حرکت محور:

شکل دهنده (Shaper): این افراد معمولاً سایر اعضای تیم را به چالش می کشند تا پیشرفت کنند. معمولاً پویا هستند و بهترین راه حل را برای هر مشکلی پیدا می کنند. ایراد این شخصیت بیش از حد بحث کردن او است.

اجرا کننده (Implementer): این افراد ایده ها را به مرحله عمل می رسانند. معمولاً افراد محافظه کار و منضبطی هستند و از طرفی ممکن است افراد غیر قابل انعطاف و مقاوم در برابر تغییر باشند.

تمام کننده (Completer-Finisher): این افراد از نبودن هر نوع مشکل و ایرادی اطمینان حاصل می کنند و باید کوچکترین چیزها را بررسی کنند، به زمان اتمام کار بسیار اهمیت می دهند و افراد کمالگرا و مضطربی هستند.

نقش های مردم محور:

هماهنگ کننده (Co-ordinator): این افراد نقش رهبری سنتی را بر عهده می گیرند، آنها اغلب شنوندگان عالی هستند و قادرند ارزشی که هر عضو تیم ایجاد می کند را تشخیص دهند. آنها آرام و باهوش هستند و وظایفشان را به بهترین شکل انجام می دهند. در عین حال ممکن است

انجام دهنده کار تیمی (Team Worker): این افراد از انجام کار تیمی در گروه اطمینان حاصل می کنند و نقش پشتیبان را دارند. آنها با اعضای تیم مذاکره می کنند و معمولاً انعطاف پذیر، با سیاست و ادراکی هستند.

محقق منابع(Resource Investigator): این افراد خلاق و کنجکاو هستند و تمام گزینه های موجود را بررسی می کنند و ذینفعان خارجی را برای کمک به تیم برای دستیابی به اهدافش شناسایی می کنند. اما از طرفی ممکن است اشتیاق خود را به سرعت از دست بدهند و افراد خوشبینی هستند.

نقش های تفکر محور:

نوآور (Plant): این افراد خلاق و ایده پرداز هستند و رویکرد های جدیدی را عنوان می کنند. این افراد معمولاً درون گرا هستند، ترجیح میدهند جدا از تیم فعالیت کنند و ممکن است روابط عمومی ضعیفی داشته باشند.

ارزیابی کننده(Monitor Evaluator): این افراد ایده هایی که نوآوران بیان می کنند را ارزیابی و بررسی می کنند. آنها متفکران کلیدی هستند و به دقت تمام جنبه های هر ایده را بررسی می کنند اما گاهی از نظر انگیزه دادن ضعیف هستند.

متخصص (Specialist): افرادی هستند که دانش تخصصی دارند که برای اتمام کار لازم است. نقش آن ها در تیم همین تخصص آنهاست و برای وضعیت حرفه ای خود تلاش می کنند. این امر ممکن است مشارکت آنها را در تیم کمتر کند.

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_83.htm

اشتراک گذاری:
Related news

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved