کارگاه اسکرام برای استارتاپ ها

1396/2/26 ۱۹:۳۰ تا 1396/2/26 ۱۷:۱۵ شتابدهنده دیموند کارگاه ها
اشتراک گذاری:

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved