کارگاه طرح و مدل کسب و کار

1397/5/28 ۱۷ تا 1397/5/28 ۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان نوآوری،طبقه اول سالن کارآفرینی کارگاه ها
اشتراک گذاری:

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved