استراتژی ارتباطات چیست و چرا شما به آن نیاز دارید؟

1397/6/5 ۱۹ تا 1397/6/5 ۱۷ شتابدهنده دیموند کارگاه ها
امروزه با تکنولوژی پیشرفته و با انواع رقبا در بازار نیاز به  استراتژی ارتباطی یکپارچه و وجود دارد که ذینفعان را در بر می گیرد، مخاطبان مناسب را شناسایی می کند و به آنها با زبان و روش سنجیده شده ارتباط بر قرارمیکند.ما در گروه استراتژی داروگ در این کارگاه استراتژی ارتباطات را تعریف می کنیم، توضیح می دهیم که چرا شما به آن نیاز دارید و قدمهای اساسی در توسعه آن را با شما به اشتراک می گذاریم.
اشتراک گذاری:

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved