کارگاه بوم ناب در اصفهان

1397/8/20 ۱۸ تا 1397/8/20 ۱۵ دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان نوآوری، طبقه اول سالن کارآفرینی کارگاه ها
اشتراک گذاری:

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved