این «ساعت شنی»

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۰ این «ساعت شنی»
نویسنده: مدیر سایت ۱۲ آذر ۱۳۹۷

تا این «ساعت شنی» را برنگردانی، ریزش شن‌ها شروع نمی‌شود.

در بیشتر قراردادهایی که استارتاپ‌ها منعقد می‌کنند، برای انجام تعهدات یا خدماتی که ارائه می‌هند و یا آنچه از طرف مقابل خود تقاضا دارند، مهلت درنظر می‌گیرند؛ اما غالبا فراموش می‌کنند ابتدای مهلت را مشخص کنند و اینکه بالاخره شروع مهلت‌ها از کِی است، همچنان به‌عنوان یک سوال باقی می‌ماند. مثلا در قرارداد توافق می‌کنند: «کارفرما ظرف مهلت 7 روز نسبت بازگرداندن تضامین مجری اقدام می‌کند.» حال این 7 روز از کی شروع می‌شود؟

7 روز از هر تاریخی که کارفرما تمایل داشت؟

7 روز از تاریخ پرداخت مبلغ قرارداد ؟

7 روز از تاریخ وصول مبلغ قرارداد به حساب کارفرما ؟

7 روز از تاریخ تاییدیه واحد مالی و/یا حقوقی کارفرما ؟

7 روز از تاریخ تحویل مفاصاحساب بیمه؟

7 روز از تاریخ تحویل پروژه ؟

7 روز از تاریخ تایید حسن اجرای پروژه ؟

7 روز از تاریخ خاتمه مهلت قرارداد ؟

7 روز از تاریخ …؟
وقتی‌که می‌خواهند تضمینی را که داده‌اند پس بگیرند، متوجه می‌شوند چقدر مهم است که در مذاکره قراردادی مشخص کنند: «این ساعت شنی» کی برمی‌گردد؟

اشتراک گذاری:
Related news

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved