تفاوت‌های شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود

تفاوت‌های شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود
نویسنده: مدیر سایت ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

برخی از تفاوت‌های شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود

1- قانونگذار برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه را مشخص نکرده است؛ اما در شرکت سهامی خاص، سرمایه شرکت در ابتدای تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. (ماده 5 لایحه اصلاح قانون تجارت)

2- در شرکت با مسئولیت محدود، لازم است تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شود. در شرکت سهامی خاص نیز تقویم سرمایه غیرنقدی به ریال و تسلیم آن ضروری است، اما موسسین می‌توانند هنگام تاسیس تنها 35 درصد مبلغ سرمایه ثبتی را بپردازند. (مواد 96 و 97 قانون تجارت و ماده 20 لایحه اصلاح قانون تجارت)

3- درصورتی‌که تعداد شرکا در شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر بیشتر شود، لازم است هیات نظارت تشکیل گردد که متشکل از سه بازرس است؛ این در حالی است که هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص، تعیین یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل ضرورت دارد. (ماده 109 قانون تجارت و ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت)

4- در شرکت با مسئولیت محدود، هرگاه در اساسنامه اختیارات مدیران محدود گردد، این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است؛ درحالی‌که در شرکت سهامی خاص، نمی‌توان به موجب تصمیم مجامع عمومی یا در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود نمود. در این حالت این محدودیت تنها در روابط میان سهامداران موثر است و در مقابل اشخاص ثالث نمی‌توان به این محدودیت در اختیارات استناد نمود. (ماده 105 قانون تجارت و ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت)

5- در شرکت با مسئولیت محدود، تصمیمات مرتبط با شرکت با اکثریت حداقل نصف سرمایه اتخاذ می‌شود. اگر در مرتبه اول این نصاب احراز نگردید، مجددا تمام شرکا دعوت می‌شوند و تصمیمات در این مرحله با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌گردد اگرچه این اکثریت یادشده، دارای نصف سرمایه شرکت نباشد. اما در شرکت سهامی خاص، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی اتخاذ می‌شود؛ مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی برای تصمیم‌گیری کافی است. (مواد 106 قانون تجارت و ماده 88 لایحه اصلاح قانون تجارت)

6- اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق‌العاده در شرکت بامسئولیت محدود با اکثریت عددی که سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده را داشته باشند و در شرکت سهامی خاص با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده انجام می‌گیرد. (ماده 111 قانون تجارت و ماده 85 لایحه اصلاح قانون تجارت)

7- شرکت با مسئولیت محدود تنها برای انجام امور تجارتی تشکیل می‌گردد؛ اما شرکت سهامی خاص می‌تواند برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری تاسیس شود. (ماده 94 قانون تجارت و ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت)

8- درصورت پیش‌بینی اساسنامه شرکت، با فوت یکی از شرکا، شرکت بامسئولیت محدود منحل می‌گردد؛ اما در شرکت سهامی خاص فوت احدی از سهامداران تاثیری در انحلال شرکت ندارد. (ماده 114 قانون تجارت)

9- شرکت با مسئولیت محدود با حضور دو شریک تاسیس می‌گردد؛ اما شرکت سهامی خاص برای تاسیس نیازمند حضور حداقل سه سهامدار است. (ماده 94 قانون تجارت و ماده 3 لایحه اصلاح قانون تجارت)

اشتراک گذاری:
Related news

نظرات کاربران

نظراتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Copyright © 2019 DMOND Inc. All rights reserved